Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2018
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. »Grypa 60+« na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w gminie Gościno w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Kalisza na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program rehabilitacji mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Qźnia zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 12-letnie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program prewencji raka żołądka związanego z infekcją H. pylori wśród osób w wieku 55-59 lat ze współistniejącymi czynnikami ryzyka zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi grypy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 „Program ochrony zdrowia psychicznego dzieci szkolnych w Gminie Pszczyna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF