Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2018
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. »Grypa 60+« na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w gminie Gościno w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Kalisza na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program rehabilitacji mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF