Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2017
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021” ikona pliku pdfOpinia PDF
2 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” ikona pliku pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
4 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” ikona pliku pdfRaport PDF
5 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Opola w latach 2016-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
6 „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców miasta Leszna” ikona pliku pdfOpinia PDF
7 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
8 „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren województwa lubuskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
9 „Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki ”Zdrowie - dobrem życia” na lata 2016-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych w latach 2016-2017” realizowany przez miasto Płock. ikona pliku pdfOpinia PDF
11 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
12 „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
13 „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych (ICD10: I60-I69)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
14 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” ikona pliku pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
16 „Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia” ikona pliku pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
18 „ „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka na lata 2016-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
19 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w Gminie Jerzmanowa na rok 2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
20 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
21 „Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim” ikona pliku pdfOpinia PDF
22 „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Miasta Kalisza” ikona pliku pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
24 „Wieloletni program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” ikona pliku pdfOpinia PDF
25 „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku - badania przesiewowe dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2017” ikona pliku pdfOpinia PDF
26 „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019” realizowany przez gminę Kurzętnik ikona pliku pdfOpinia PDF
27 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
28 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy” ikona pliku pdfOpinia PDF
29 „Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
30 „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” ikona pliku pdfOpinia PDF
31 „Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy” ikona pliku pdfOpinia PDF
32 „Program polityki zdrowotnej „Chronię życie przed rakiem”. Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach nowotworowych oraz opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym” ikona pliku pdfOpinia PDF
33 „Maluch – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
34 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdfOpinia PDF
35 „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza” ikona pliku pdfOpinia PDF
36 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zatrucia benzenem” realizowany przez miasto Kędzierzyn Koźle ikona pliku pdfOpinia PDF
37 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdfOpinia PDF
38 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2017-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdfOpinia PDF
40 „IN VITRO program dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego metodą in-vitro przez samorząd Miasta Głogowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
41 „Edukacja w cukrzycy” ikona pliku pdfOpinia PDF
42 "Profilaktyka nowotworu piersi" ikona pliku pdfOpinia PDF
43 „Rehabilitacja domowa” ikona pliku pdfOpinia PDF
44 „Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV” ikona pliku pdfOpinia PDF
45 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
46 „Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021” ikona pliku pdfOpinia PDF
47 „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” ikona pliku pdfOpinia PDF
48 „Program Wczesnego Wykrywania Chorób Narządu Wzroku Związanych z Wiekiem” ikona pliku pdfOpinia PDF
49 „Program profilaktyki próchnicy zębów” ikona pliku pdfOpinia PDF
50 „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku” ikona pliku pdfOpinia PDF
51 „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej” ikona pliku pdfOpinia PDF
52 „Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS” ikona pliku pdfOpinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
54 „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” ikona pliku pdfOpinia PDF
55 „Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat” ikona pliku pdfOpinia PDF
56 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
57 „Prewencja ospy wietrznej na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdfOpinia PDF
58 „Prewencja zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka - Nowiny ikona pliku pdfOpinia PDF
59 „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdfOpinia PDF
60 „Prewencja zakażeń wirusem grypy na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdfOpinia PDF
61 „Prewencja zakażeń pneumokokowych na lata 2017–2018” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdfOpinia PDF
62 „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
63 „Gminny program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Baranowo po 55 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
64 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” ikona pliku pdfOpinia PDF
65 „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną” ikona pliku pdfOpinia PDF
66 „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
67 „Profilaktyka grypy w Bytomiu – szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz seniorów 65+” ikona pliku pdfOpinia PDF
68 „Program profilaktyki grypy poprzez szczepienia ochronne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego w latach 2017-2020" ikona pliku pdfOpinia PDF
69 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko” ikona pliku pdfOpinia PDF
70 „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdfOpinia PDF
71 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
72 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdfOpinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
74 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022” ikona pliku pdfOpinia PDF
75 „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ikona pliku pdfOpinia PDF
76 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Ustroń na lata 2017-2022” ikona pliku pdfOpinia PDF
77 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczenia i wychowania na terenie Miasta Otwocka na 2017 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
78 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kierunku rozpoznania boreliozy” ikona pliku pdfOpinia PDF
79 „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”” realizowany przez województwo podkarpackie ikona pliku pdfOpinia PDF
80 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "Grypa 60+”” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdfOpinia PDF
82 „Program profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci klas I na terenie Miasta Sosnowca” ikona pliku pdfOpinia PDF
83 „Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice” ikona pliku pdfOpinia PDF
84 „Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu pracowników zakładów przemysłowych Wielkopolski – patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia stanowiska pracy” ikona pliku pdfOpinia PDF
85 „Program zdrowotny profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” ikona pliku pdfOpinia PDF
86 „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo” ikona pliku pdfOpinia PDF
87 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo” ikona pliku pdfOpinia PDF
88 „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” ikona pliku pdfOpinia PDF
89 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku wśród dzieci w Gminie Wieluń na lata 2017-2022” ikona pliku pdfOpinia PDF
90 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)” ikona pliku pdfOpinia PDF
91 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” ikona pliku pdfOpinia PDF
92 „Jaskra – podstępny złodziej wzroku” ikona pliku pdfOpinia PDF
93 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
94 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017 - 2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
95 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
96 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) w gminie Człuchów na lata 2017 - 2021” ikona pliku pdfOpinia PDF
97 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mściwojów na lata 2017-2021” ikona pliku pdfOpinia PDF
98 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
99 „Regionalny Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka” ikona pliku pdfOpinia PDF
100 „„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego” ikona pliku pdfOpinia PDF
101 „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka” ikona pliku pdfOpinia PDF
102 „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
103 „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 - 2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
104 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 - 2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
105 „Będziemy rodzicami” - program polityki zdrowotnej przygotowujący do świadomego rodzicielstwa dla Gminy Kleszczów na lata 2017–2019 ikona pliku pdfOpinia PDF
106 „Program Wady Postawy” realizowany przez: miasto Piekary Śląskie ikona pliku pdfOpinia PDF
107 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez: gminę Mściwojów ikona pliku pdfOpinia PDF
108 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w Powiecie Nowosolskim na 2017 rok” ikona pliku pdfOpinia PDF
109 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
110 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
111 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017-2020” ikona pliku pdfOpinia PDF
112 „Wielicki program profilaktyki dróg oddechowych” ikona pliku pdfOpinia PDF
113 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi metodą mammografii” ikona pliku pdfOpinia PDF
114 „Program przeciwdziałania cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu w profilaktyce otyłości dla mieszkańców Gminy iałobrzegi na lata 2017-2018” ikona pliku pdfOpinia PDF
115 „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. ikona pliku pdfOpinia PDF
116 „Stop grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65 roku życia, na lata 2017-2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
117   ikona pliku pdfOpinia PDF
118   ikona pliku pdfOpinia PDF
119   ikona pliku pdfOpinia PDF
120   ikona pliku pdfOpinia PDF
121   ikona pliku pdfOpinia PDF
122   ikona pliku pdfOpinia PDF
123   ikona pliku pdfOpinia PDF
124 „Program polityki zdrowotnej dzieci ze szkół podstawowych Gminy Lubin, w zakresie obniżenia zawartości metali ciężkich we krwi - na lata 2017-2021” ikona pliku pdfOpinia PDF