Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2019
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci klas trzecich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasta Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Bieliny na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2020" Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Miasta Żory” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program polityki zdrowotnej dot. zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych, ukierunkowany na wczesną diagnostykę i prewencję cukrzycy oraz nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Miasta Gliwice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Hospicjum domowe dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo - opieka dla osób przewlekle i terminalnie chorych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Bieliny w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 14-Ietnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Zdrowy kręgosłup – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna?” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Zielona Góra powyżej 65 r.ż.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy wśród 12-letnich dziewcząt” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2019 -2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Zdrowe żywienie w kontekście nadwagi i otyłości – program skierowany do uczniów szkół podstawowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Miedziana Góra, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych z województwa mazowieckiego w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Poprawa dostępu do stomatologa dzieci i młodzieży w szkołach na lata 2019-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” Ikona załącznika pdfOpinia PDF