Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2018
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. »Grypa 60+« na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w gminie Gościno w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w latach 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Kalisza na lata 2017-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program rehabilitacji mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Qźnia zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynki 12-letnie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
42 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
43 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
44 „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
45 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
46 „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
47 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
48 „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z powiatu lubińskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
49 „Program prewencji raka żołądka związanego z infekcją H. pylori wśród osób w wieku 55-59 lat ze współistniejącymi czynnikami ryzyka zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
50 „Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
51 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
52 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Ostrowiec Św. na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi grypy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
54 „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
55 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
56 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
57 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
58 „Program ochrony zdrowia psychicznego dzieci szkolnych w Gminie Pszczyna” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
59 „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
60 „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
61 „5-krotna rehabilitacja wraz z podstawową diagnostyką dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
62 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
63 „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w Gminie Łęknica” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
64 „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
65 „Profilaktyka chorób nowotworowych w populacji wysokiego ryzyka w Gminie Polanica-Zdrój” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
66 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
67 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Mietków na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
68 „Profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek gminy miejskiej Legionowo w wieku 50 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
69 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
70 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
71 „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
72 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2018 - 2022 w gminie Wasilków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
73 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
74 „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Kłodawa na lata 2018 - 2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
75 „W Świdnicy bez próchnicy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
76 „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ - mieszkańców Miasta Darłowo” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
77 „Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
78 „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
79 „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
80 „Profilaktyka raka piersi dla mieszkanek Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 25-49 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
81 „Lidzbark Warmiński bez wad postawy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
82 „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Stalowa Wola” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
83 „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
84 „Pierwsza pomoc. Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
85 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
86 „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Gminy Chojnów” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
87 „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
88 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
89 „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
90 „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
91 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Wólka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
92 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2018 - 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
93 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2019-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
94 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego w wieku 65 lat i więcej na 2018-2020 rok” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
95 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych dla mieszkańców Gminy Puchaczów na lata 2018-2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
96 „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
97 Regionalny Program Zdrowotny „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
98 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
100 „Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej – Szkoła Rodzenia – w mieście Ełku na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
101 „Program polityki zdrowotnej – Poradnia Laktacyjna – w mieście Ełku na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
102 „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży od 7-18 r.ż. z powiatu świdnickiego poprzez redukcję masy ciała osób z otyłością, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
103 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2018-2020 »Przeciw grypie 65+«” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
104 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
106 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
107 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na rok 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
108 „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
109 „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
110 „Od juniora do seniora – edukacja żywieniowa i profilaktyka chorób związanych z otyłością” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
111 „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
112 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice w roku 2018” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
113 „OSTEOSTOP” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
114 „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
115 „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
116 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
117 „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola w wieku 65+” Ikona załącznika pdfOpinia PDF