LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mepact, mifamurtyd, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 4 mg, 1 fiolka 50 ml 1 filtr, EAN 5909991004552 w ramach programu lekowego "leczenie immunomodulacyjne mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma) (ICD-10 C40-41)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-30/KK/13; 2013-04-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalnie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 058/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 058/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 058/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 058/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 058/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 058/2013
pdf 01uzupełnienie do zlecenia 058/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 czerwca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 058/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 125/2013 do zlecenia 058/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 78/2013 do zlecenia 058/2013


go to zlecenie