LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sutent (sunitinibum) kaps. twarde, 12,5 mg, 28 szt. (4 blist. po 28 szt.) EAN 5909990079377 Sutent (sunitinibum) kaps. twarde, 25 mg, 28 szt. (4 blist. po 28 szt.) EAN 5909990079384


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-530/ISU/13; 2013-04-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalnie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 059/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 059/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 059/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna oraz analiza wpływu na budżet do zlecenia 059/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 059/2013
pdf 01Podsumowanie do zlecenia 059/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 059/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 czerwca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 059/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 123/2013 do zlecenia 059/2013
pdf 01SRP 124/2013 do zlecenia 059/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 80/2013 do zlecenia 059/2013


go to zlecenie