2017

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy DOC
 • Podstawa prawna PDF
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF

 

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
95/OT/17
2017-12-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
94/BPR/17
2017-12-19
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
93/WT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
92/WT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
91/OT/17
2017-12-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
90/WS/17
2017-11-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
89/WS/17
2017-11-30
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
88/OT/17
2017-11-23
Młodszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
87/OT/17
2017-11-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
86/WT/17
2017-11-23
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty   Wynik naboru
85/WS/17
2017-11-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
84/WS/17
2017-11-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
83/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
82/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
81/OT/17
2017-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
80/WT/17
2017-11-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
79/WT/17
2017-11-02
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
78/BK/17
2017-10-16
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie   Wynik naboru
77/OT/17
2017-10-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
76/OT/17
2017-10-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
75/BP/17
2017-10-12
Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Prezesa   Wynik naboru
74/BP/17
2017-10-10
Młodszego asystenta w Biurze Prezesa   Wynik naboru
73/WS/17
2017-10-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
72/WS/17
2017-10-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
71/BPR/17
2017-09-27
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym   Wynik naboru
70/WT/17
2017-09-26
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
69/OT/17
2017-09-22
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
68/OT/17
2017-09-22
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
67/BP/17
2017-09-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Obsługi Rad w Biurze Prezesa   Wynik naboru
66/WT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
65/OT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
64/OT/17
2017-09-20
Młodszego specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medyczncznych   Wynik naboru
63/WS/17
2017-09-14
Kierownika Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
62/WS/17
2017-09-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
61/WS/17
2017-09-13
Kierownika Działu Metodologii i Wsparcia Analitycznego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
60/WS/17
2017-09-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszy specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
59/OT/17
2017-09-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
58/OT/17
2017-09-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
57/WT/17
2017-09-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
56/OT/17
2017-08-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
55/BK/17
2017-08-29
Dyrektora Biura Kadr Lista kandydatów Wynik naboru
54/BP/17
2017-08-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa   Wynik naboru
53/BPR/17
2017-07-31
Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
52/BPR/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Prawnym   Wynik naboru
51/WT/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
50/OT/17
2017-07-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
49/OT/17
2017-07-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
48/OT/17
2017-07-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
47/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
46/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
45/OT/17
2017-07-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
44/OT/17
2017-07-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
43/OT/17
2017-06-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
42/WT/17
2017-06-20
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
41/BK/17
2017-06-14
Dyrektora Biura Prawnego Lista kandydatów Wynik naboru
40/BK/17
2017-06-14
Dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
39/OT/17
2017-06-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
38/OT/17
2017-06-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
37/OT/17
2017-06-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
36/OT/17
2017-05-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
35/BK/17
2017-05-19
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
34/OT/17
2017-05-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
33/WT/17
2017-05-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
32/WT/17
2017-05-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
31/OT/17
2017-05-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
30/-/17
2017-04-19
Młodszy specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Analiz Świadczeń Gwarantowanych w Biurze Prezesa   Wynik naboru
29/OT/17
2017-04-18
Młodszego specjalisty w Dziale Programów Zdrowotnych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
28/OT/17
2017-04-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
27/OT/17
2017-04-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
26/OT/17
2017-04-07
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
25/OT/17
2017-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
24/BP/17
2017-04-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
23/OT/17
2017-03-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
22/BP/17
2017-03-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
21/WT/17
2017-03-21
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji   Wynik naboru
20/OT/17
2017-03-20
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
19/OT/17
2017-03-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
18/-/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
17/OT/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
16/OT/17
2017-03-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
15/OT/17
2017-03-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
14/WT/17
2017-03-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji. Lista kandydatów Wynik naboru
13/OT/17
2017-02-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
12/OT/17
2017-02-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
11/OT/17
2017-02-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
10/OT/17
2017-02-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
9/OT/17
2017-02-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
8/OT/17
2017-02-06
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
7/OT/17
2017-01-31
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
6/OT/17
2017-01-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
5/BP/17
2017-01-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
4/WT/17
2017-01-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
3/BP/17
2017-01-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz Świadczeń Gwarantowanych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
2/OT/17
2017-01-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Świadczeń w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
1/WT/17
2017-01-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum

2014

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

2014

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy DOC
 • Podstawa prawna PDF
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF

 • Ogłoszenie nr AOTM/12/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 30.04.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 28.03.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 29.04.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 28.03.2014 roku.
  (dodano 24.04.2014 r.)
  (usunięto 29.04.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/11/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 28.03.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 28.03.2014 roku.
  więcej >>
  (dodano 24.04.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/10/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 28.03.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 11.03.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 28.03.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 11.03.2014 roku.
  (dodano 26.03.2014 r.)
  (usunięto 28.03.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/9/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 11.03.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 05.03.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 02.04.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 05.03.2014 roku.
  (dodano 20.03.2014 r.)
  (usunięto 02.04.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/8/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy Asystent w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 05.03.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 03.02.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 13.03.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 21.02.2014 roku.
  (dodano 10.03.2014 r.)
  (usunięto 13.03.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/7/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 21.02.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 12.02.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 02.04.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 12.02.2014 roku.
  (dodano 03.03.2014 r.)
  (usunięto 02.04.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/6/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 12.02.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 03.02.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 03.03.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 03.02.2014 roku.
  (dodano 18.02.2014 r.)
  (usunięto 03.03.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/5/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 03.02.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 23.01.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 21.02.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 23.01.2014 roku.
  (dodano 07.02.2014 r.)
  (usunięto 21.02.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/4/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista w Dziale Raportów i Oceny Raportów Wydziału Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 23.01.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 09.01.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 11.02.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 16.01.2014 roku.
  (dodano 31.01.2014 r.)
  (usunięto 11.02.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/3/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista w Dziale Programów Zdrowotnych Wydziału Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 16.01.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 09.01.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 31.01.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 09.01.2014 roku.
  (dodano 24.01.2014 r.)
  (usunięto 31.01.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/2/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty w Dziale Kwalifikacji Technologii Medycznych Wydziału do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 09.01.2014 r.)

 • Wynik naboru, ogłoszenia z dnia 07.01.2014 roku.
  więcej >>

  (dodano 23.01.2014 r.)

 • Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 07.01.2014 roku.
  (dodano 22.01.2014 r.)
  (usunięto 23.01.2014 r.)

 • Ogłoszenie nr AOTM/1/14
  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista w Dziale Raportów i Oceny Raportów Wydziału Oceny Technologii Medycznych
  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
  więcej >>

  (dodano 07.01.2014 r.)

Archiwum