Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 14.03.2018)

 

Numer opinii
Substancja czynna
Wskazania pozarejestracyjne
Data obowiązywania
RPT
ORP
278/2017 vinorelbinum w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C45.0 – złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) 28.08.2020 r. Plik raportu Plik opinii
339/2017 paclitaxelum w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia (kody ICD:10 C60, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9); w leczeniu miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku o umiejscowieniu w części piersiowej (kody ICD-10: C15.1, C15.4) oraz o lokalizacji brzusznej (kody ICD-10: C15.2, C15.5), w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego 23.10.2020 r. Plik raportu Plik opinii
360/2017 kwas ursodeoksycholowy pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) 06.11.2020 r. Plik raportu Plik opinii
157/2018 goserelinum, leuprorelinum, triptorelinum obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu 02.07.2021 r. Plik raportu Plik opinii
227/2018 fingolimod program lekowy: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”; wskazanie pozarejestracyjne: dla populacji pacjentów w wieku od 12 do 18 roku życia. 20.08.2021 r. Plik raportu Plik opinii
244/2018 propranololum napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka, niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste 10.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
253/2018 filgrastimum gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) – w przypadkach innych niż określone w ChPL, anemia aplastyczna, neutropenia wrodzona – w przypadkach innych niż określone w ChPL, neutropenia nabyta – w przypadkach innych niż określone w ChPL. 24.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
254/2018 doxorubicinum liposomanum nowotwory u pacjentów, u których występują istotne czynniki ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych 24.09.2021 r. Plik raportu Plik opinii
271/2018 salbutamolum bradykardia u dzieci do 18 roku życia 08.10.2021 r. Plik raportu Plik opinii


 Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 7.08.2017)