Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 14.03.2018)

 

Lp.
Numer opinii
Substancja czynna
Wskazania pozarejestracyjne
Data obowiązywania
RPT
ORP
1. 157/2018 goserelinum, leuprorelinum, triptorelinum obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu 02.07.2021 r. Plik raportu Plik opinii


Wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości dot. leków (substancji czynnych) stosowanych off-label (na dzień 7.08.2017r.)

 

Lp.
Numer opinii
Substancja czynna
Wskazania pozarejestracyjne
Data obowiązywania
RPT
ORP
1. 278/2017 vinorelbinum w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C45.0 – złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) 28.08.2020 r. Plik raportu Plik opinii
2. 339/2017 paclitaxelum w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia (kody ICD:10 C60, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9); w leczeniu miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku o umiejscowieniu w części piersiowej (kody ICD-10: C15.1, C15.4) oraz o lokalizacji brzusznej (kody ICD-10: C15.2, C15.5), w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego 28.08.2020 r. Plik raportu Plik opinii
3. 360/2017 kwas ursodeoksycholowy pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) 28.08.2020 r. Plik raportu Plik opinii