LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Witamy na stronie internetowej BIP Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) to instytucja działająca na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696). W zakresie realizacji zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej działamy na zlecenie Ministra Zdrowia. Opiniujemy ponadto ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, a także prowadzimy szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące:

  • funkcjonowania i struktury Agencji,
  • rekomendacji i opinii Prezesa AOTM,
  • działania Rady Przejrzystości i wydawanych przez jej członków stanowisk i opinii,
  • wytycznych i metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych (HTA, ang. Health Technology Assessment), na podstawie których pracujemy.

Jesteśmy instytucją państwową, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia, opierającą się w swoich działaniach tylko na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w oparciu o EBM (ang. Evidence Based Medicine).
Stosujemy zasady zgodne z wytycznymi HTA –interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, ukierunkowanej na dostarczanie naukowych podstaw dla podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu polityki zdrowotnej i praktyki klinicznej, łącząc m. in. wiedzę z zakresu medycyny, epidemiologii, biostatystyki, prawa, ekonomii oraz etyki.