Rok 2019
LP.
Nazwa stanowiska Rady Taryfikacji
 
1 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką finansowane w ramach JGP L94, PZL12 i L97 Ikona załącznika pdf PDF
2 Pliki do pobraniaStanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 2/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. ws. taryfy dla świadczenia gwarantowanego: Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) z zakresu leczenia szpitalnego Ikona załącznika pdf PDF
3 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 3/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne Ikona załącznika pdf PDF

 

LP.
Nazwa opinii Rady Taryfikacji
Pliki do pobrania
1 Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. ws. planu taryfikacji AOTMiT na rok 2020 Ikona załącznika pdf PDF
Rok 2018
LP.
Nazwa stanowiska Rady Taryfikacji
Pliki do pobrania
1 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca, finansowane w ramach JGP: E43–E48 Ikona załącznika pdf PDF
2 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących przezskórne interwencje w zakresie serca, finansowane w ramach JGP: E21–E22 Ikona załącznika pdf PDF
3 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe zabiegi trzustki finansowane w ramach JGP: G31 Ikona załącznika pdf PDF
4 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 4/2018 z dnia 14 marca 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne z zakresu kardiochirurgii dzieci i dorosłych Ikona załącznika pdf PDF
5 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 5/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę cukrzycy monogenowej Ikona załącznika pdf PDF
6 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 6/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej oraz leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy Ikona załącznika pdf PDF
7 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 7/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków. Ikona załącznika pdf PDF
8 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 8/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynny z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny Ikona załącznika pdf PDF
9 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 9/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy świadczeń gwarantowanych dla świadczeń gwarantowanych obejmujących hemodiafiltrację (HDF) Ikona załącznika pdf PDF
10 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 10/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ws. taryfy świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. (identyfikowane produktem rozliczeniowym D45 Ikona załącznika pdf PDF
11 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 11/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. ws. taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu oksygenacji hiperbarycznej identyfikowanej produktem rozliczeniowym: Terapia hiperbaryczna Ikona załącznika pdf PDF
12 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 12/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. ws. taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2 Ikona załącznika pdf PDF
13 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26 września 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98 Ikona załącznika pdf PDF
14 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 14/2018 z dnia 27 września 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowanych w ramach JGP: E04–E07 Ikona załącznika pdf PDF
15 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 15/2018 z dnia 25 października 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne Ikona załącznika pdf PDF
16 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 16/2018 z dnia 25 października 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych w obszarze: chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC) Ikona załącznika pdf PDF
17 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 17/2018 z dnia 25 października 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych w obszarze: replantacja kończyny górnej Ikona załącznika pdf PDF
18 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 18/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych Ikona załącznika pdf PDF
19 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 19/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących protezowanie rogówki (keratoprotezowanie) Ikona załącznika pdf PDF
20 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 20/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgiczne leczenie otyłości Ikona załącznika pdf PDF
21 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 21/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej, wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu Ikona załącznika pdf PDF
22 Stanowisko Rady ds. Taryfikacji nr 22/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie zaburzeń czynności pęcherza moczowego za pomocą neuromodulacji nerwów krzyżowych Ikona załącznika pdf PDF

 

LP.
Nazwa opinii Rady Taryfikacji
Pliki do pobrania
1 Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 1/2018 z dnia 6 czewrca 2018 r. ws. planu taryfikacji AOTMiT na rok 2019 Ikona załącznika pdf PDF
2 Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 2/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. ws. dodatkowych analiz dotyczących wybranych świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii u dzieci i dorosłych Ikona załącznika pdf PDF