Zamówienia publiczne

2014

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF
 •  

  Numer/Data ogłoszenia
  Treść
  Termin składania ofert
  07/2014
  20.11.2014
  Dostawa komputerów stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert- dodano: 27.11.2014
  6. Nowy załącznik nr 8 do SIWZ- dodano: 27.11.2014
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- dodano: 27.11.2014
  8. Informacja dotycząca postępowania- dodano: 28.11.2014
  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 11.12.2014

  28.11.2014
  02.12.2014

  06/2014
  17.10.2014
  Dostawa programu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 7 do SWIZ
  4. Modyfikacja SIWZ– dodano: 22.10.2014
  5. Nowy załącznik nr 7 do SIWZ– dodano z dnia 22.10.2014
  6. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dodano: 23.10.2014
  7. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - doadno: 29.10.2014
  8. Modyfikacja SIWZ-Zmiana terminu składania ofert - dodano: 3.11.2014
  9. Odpowiedzi na pytania cz. I - dodano: 3.11.2014
  10. Odpowiedzi na pytania cz. II - dodano: 3.11.2014
  11. Odpowiedzi na pytania cz. III - dodano: 3.11.2014
  12. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ - zmiana z dnia 03.11.2014
  13. Nowy załącznik nr 7 do SIWZ - zmiana z dnia 03.11.2014
  14. Modyfikacja SIWZ-Zmiana terminu składania ofert - dodano: 5.11.2014
  15. Odpowiedzi na pytania - dodano: 10.11.2014
  16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 19.11.2014

  28.10.2014
  31.10.2014
  06.11.2014
  12.11.2014

  13.11.2014

  05/2014
  25.08.2014
  Dostawa komputerów stacjonarnych oraz serwera sieciowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 3.1-3.2
  4. Załącznik nr 8.1
  5. Załącznik nr 8.2
  6. Odpowiedzi na pytania – dodano 01.09.2014
  7. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert - dodano: 03.09.2014
  8. Nowy załącznik nr 8.2 do SIWZ– dodano: 03.09.2014
  9. Informacja o wyborze, rozstrzygnięciu postępowania– dodano: 02.10.2014

  04.09.2014
  10.09.2014

  04/2014
  13.05.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Instrukcja Archiwalna
  4. Instrukcja Kancelaryjna
  5. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  6. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert - dodano: 27.05.2014
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty– dodano: 10.06.2014

  28.05.2014
  02.06.2014

  03/2014
  06.03.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Instrukcja Archiwalna
  4. Instrukcja Kancelaryjna
  5. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  6. Unieważnienie postępowania – dodano: 02.04.2014 r.

  14.03.2014

  02/2014
  22.01.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Instrukcja Archiwalna
  4. Instrukcja Kancelaryjna
  5. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  6. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 27.02.2014 r.

  04.02.2014

  01/2014
  22.01.2014
  Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano 17.02.2014
  31.01.2014

   


  Archiwum 2013

  Archiwum 2012

  Archiwum 2011

  Archiwum 2010

  Archiwum 2009

  Archiwum 2008