Zamówienia publiczne

2012

 

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
18/2012
11.12.2012
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania - Dodano 18.12.2012
5. Nowy załącznik nr 7 do SIWZ - Dodano 18.12.2012
6. Odpowiedzi na pytania - Dodano: 19.12.2012 r.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dodano 08.01.2013 r.

20.12.2012
27.12.2012

17/2012
19.11.2012
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 10.12.2012 r.

28.11.2012

16/2012
19.11.2012
Dostawa stackowalnych, zarządzanych przełączników oraz systemu operacyjnego i pocztowego wraz z licencjami dostępowymi na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Pakiet 1
4. Pakiet 2
5. Zal. nr 3 do SIWZ
6. Odpowiedzi na pytania - Dodano: 26.11.2012 r
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 03.12.2012 r.

29.11.2012

15/2012
30.10.2012
Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 8 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania - Dodano: 09.11.2012 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 04.12.2012 r.
6. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano 25.01.2013 r."

15.11.2012

30.10.2012 Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Dodano: 09.11.2012 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 14.12.2012 r.

14.11.2012
20.11.2012

29.10.2012 Dostawa mebli biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 11/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Zal. nr 7 do SIWZ
5. Zal. nr 8 do SIWZ
6. Odpowiedzi na pytania - Zmiana terminu składania ofert - Dodano: 05.11.2012 r.
7. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dodano: 07.12.12

07.11.2012
08.11.2012

25.10.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania - Dodano: 05.11.2012 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 16.11.2012
6. Unieważnienie postępowania - Dodano: 05.12.2012 r.

08.11.2012

25.10.2012 Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-III
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Zal. nr 6 do SIWZ
5. Modyfikacja SIWZ - Dodano: 29.10.2012 r.
6. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ- Dodano: 29.10.2012 r.
7. Nowy załącznik nr 3.1-3.2 do SIWZ - Dodano: 29.10.2012 r.
8. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ - Dodano: 29.10.2012 r.
9. Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ - Dodano: 29.10.2012 r.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 16.11.2012 r.

08.11.2012
09.11.2012

18.10.2012 Dostawa i montaż regału stacjonarnego oraz regałów jezdnych metalowych o napędzie korbowym, na torach montowanych w istniejącej podłodze w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 10/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 6 do SIWZ
4. Modyfikacja SIWZ - Dodano: 22.10.2012 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 29.10.2012 r.

26.10.2012

05.09.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-IV-sprawa 3C/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Zmiana terminu składania ofert - Odpowiedzi na pytania - Dodano: 14.09.2012
5. Unieważnienie postępowania - Dodano: 24.09.2012 r.

18.09.2012
20.09.2012

04.09.2012 Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych-II - sprawa 5A/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 8.1 do SIWZ
4. Załącznik nr 8.2 do SIWZ
5. Załącznik nr 8.3 do SIWZ
6. Załącznik nr 8.4 do SIWZ
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 24.09.2012 r.

19.09.2012

04.09.2012

Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-II
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Załącznik nr 6 do SIWZ
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dodano:12.10.2012 r.
5. Unieważnienie postępowania - Dodano: 22.10.2012 r.

13.09.2012

28.08.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-III-6B/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 7.1 do SIWZ
4. Załącznik nr 7.2 do SIWZ
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 17.09.2012 r.
6. Informacja o terminie zawarcia umowy - Dodano: 17.09.2012 r.

05.09.2012

20.07.2012 Rozbudowa systemu nagłośnienia Sali konferencyjnej w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 8/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 23.08.2012 r.

07.08.2012

20.07.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-II - sprawa 6A/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 7.1 do SIWZ
4. Załącznik nr 7.2 do SIWZ
5. Załącznik nr 7.3 do SIWZ
6. Załącznik nr 7.4 do SIWZ
7. Zmiana terminu składania ofert - Dodano 02.08.2012 r.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 23.08.2012 r.
9. Informacja o terminie zawarcia umowy - Dodano: 23.08.2012 r.

03.08.2012
07.08.2012

18.07.2012

Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 9/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ
4. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 30.07.2012
5. Odpowiedzi na pytania 01 - Dodano: 31.07.2012
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano 07.08.2012 r.

01.08.2012
03.08.2012

11.07.2012 Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 5/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 8.1 do SIWZ
4. Załącznik nr 8.2 do SIWZ
5. Załącznik nr 8.3 do SIWZ
6. Załącznik nr 8.4 do SIWZ
7. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 17.07.2012
8. Odpowiedzi na pytania 01 - Dodano: 17.07.2012
9. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dodano 07.08.2012

19.07.2012
20.07.2012

05.07.2012 Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej oraz urządzeń biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 7/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Pakiet nr 1
4. Pakiet nr 2
5. Pakiet nr 3
6. Pakiet nr 4
7. Pakiet nr 5
8. Pakiet nr 6
9. Zal. nr 3 do SIWZ
10. Sprostowanie do SIWZ - Dodano 06.07.2012
11. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 16.07.2012
12. Odpowiedzi na pytania - Dodano 17.07.2012
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 23.08.2012 r.

17.07.2012
18.07.2012

28.06.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-III-sprawa 3B/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 04.07.2012
5. Odpowiedzi na pytania - Dodano 06.07.2012
6. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dodano: 19.07.2012

06.07.2012
11.07.2012

27.06.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 7.1 do SIWZ
4. Załącznik nr 7.2 do SIWZ
5. Załącznik nr 7.3 do SIWZ
6. Załącznik nr 7.4 do SIWZ
7. Załącznik nr 7.5 do SIWZ
8. Załącznik nr 7.6 do SIWZ
9. Załącznik nr 7.7 do SIWZ
10. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 28.06.2012
11. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dodano: 19.07.2012

06.07.2012
13.07.2012

06.06.2012 Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa nr 4/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania - Dodano 13.06.2012
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano 16.07.2012 r.
19.06.2012
06.06.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-II- sprawa nr 3A/2012
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Dodano: 12.06.2012
5. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dodano: 20.06.2012
15.06.2012
23.05.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zal. nr 3 do SIWZ
4. Informacja o zmianie terminu składania ofert - Dodano 29.05.2012 r.
5. Odpowiedzi na pytania - Dodano: 30.05.2012
6. Unieważnienie postępowania - Dodano: 06.06.2012
03.02.2012
05.06.2012
25.01.2012 Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania - Dodano 31.01.2012 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano 09.02.2012 r.
03.02.2012