Zamówienia publiczne

2011

Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
02.12.2011

Kompleksowe sprzątanie, utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania - dodano: 09.12.2011
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 28.12.2011

14.12.2011
02.12.2011

Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania - dodano: 08.12.2011
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 19.12.2011
5. Wybór najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp - dodano:27.12.2011 r.

13.12.2011
30.11.2011

Dostawa oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych - II
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano:15.12.2011

08.12.2011
21.11.2011

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 15.12.2011

29.11.2011
15.11.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 €. Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Agencji Oceny Technologii Medycznych z siedzibą w Warszawie:
1. Treść ogłoszenia

28.11.2011
04.11.2011

Opracowanie dokumentacji projektowej systemu audio-video z systemem dyskusyjnym i telekonferencyjnym wraz z dostawą i montażem II:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ
4. Załącznik nr 9 do SIWZ
5. Załącznik nr 10 do SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.11.2011
04.11.2011

Dostawa oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011dla Agencji Oceny Technologii Medycznych:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
4. Unieważnienie postępowania 28.11.2011

14.11.2011
27.09.2011

Opracowanie dokumentacji projektowej systemu audio-video z systemem dyskusyjnym i telekonferencyjnym wraz z dostawą i montażem:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ
3. Załącznik nr 9 do SIWZ
4. Załącznik nr 10 do SIWZ
5. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
6. Unieważnienie postępowania

06.10.2011
11.10.2011
26.08.2011

Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ
4. Załącznik nr 9 do SIWZ
5. Załącznik nr 10 do SIWZ
6. Załącznik nr 11 do SIWZ
7. Odpowiedzi na pytania - zamiana terminu składania ofert
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - po zmianach z dnia 02.09.2011
9. Załącznik nr 8 do SIWZ - po zmianach z dnia 02.09.2011
10. Modyfikacja SIWZ
11. Odpowiedzi na pytania
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.09.2011
09.09.2011
21.07.2011

Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.07.2011
07.07.2011

Dostawa serwera i kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania
5. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.07.2011
31.05.2011

Świadczenie usług mobilnego internetu wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Zmiana terminu składania ofert
5. Odpowiedzi na pytania
6. Odpowiedzi na pytania 2
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.06.2011
14.06.2011
18.04.2011

Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.04.2011
09.03.2011

Organizacja i obsługa konferencji przygotowywanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z organizacją i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Sprostowanie do SIWZ i ogłoszenia
4. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
5. Nowy Załącznik nr 8 do SIWZ
6. Odpowiedzi na pytania (16.03.2011)
7. Nowy załącznik nr 8 do SIWZ (16.03.2011)
8. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
9. Unieważnienie postępowania 25.03.2011

17.03.2011
23.03.2011
25.03.2011
16.02.2011

Sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zmiana terminu składania ofert
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.02.2011
28.02.2011