Zamówienia publiczne

2010

Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
02.12.2010

Kompleksowa ochrona osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Modyfikacja SIWZ- Zmiana terminu składania ofert
4. Odpowiedzi na pytania
5. Modyfikacja SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.12.2010

13.12.2010

25.11.2010

Dostawa sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, oprogramowania oraz tonerów do drukarek dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Pakiet nr 1
4. Pakiet nr 2
5. Pakiet nr 3
6. Pakiet nr 4
7. Załącznik nr 3.1 dla Pakietu nr 1
8. Załącznik nr 3.2 dla Pakietu nr 2
9. Załącznik nr 3.3 dla Pakietu nr 3
10. Załącznik nr 3.4 dla Pakietu nr 4
11. Zmiana SIWZ
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - Pakiet 2

03.12.2010
10.11.2010

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Zmiana terminu składania ofert
5. Wyjaśnienia do SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
6. Nowy załącznik nr 3 do SIWZ
7. Odpowiedzi na pytania
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.11.2010
02.11.2010

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Sprostowanie do SIWZ
5. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
7. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
8. Unieważnienie postępowania

10.11.2010
29.07.2010

Agencja Oceny Technologii Medycznych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci Internet.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Pytania do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.08.2010
19.07.2010

Agencja Oceny Technologii Medycznych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.07.2010
02.07.2010

Wykonanie analizy z zakresu oceny technologii medycznych n.t. Leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających następujące substancje czynne: bicalutamidum, flutamidum, goserelinum, leuprorelinum, tryptorelinum.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zarządzenie Nr 1 Prezesa AOTM z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wytycznych oceny technologii medycznych
4. Zmiana terminu składania ofert
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.07.2010
31.05.2010

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowych wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz AOTM
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.06.2010
05.05.2010

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowych wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz AOTM
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Pytania do SIWZ
5. Informacja o unieważnieniu przetargu

14.05.2010
30.04.2010

Świadczenie usług mobilnego internetu wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznch.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Pytania do SIWZ
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.05.2010
14.04.2010

Agencja Oceny Technologii Medycznych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowych z dostawą nowych aparatów.
Dokumenty do pobrania:
1.Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ
4. Pytania do SIWZ
5. Modyfikacja SIWZ
6. Informacja o unieważnieniu przetargu

22.04.2010
17.03.2010

Wykonanie analizy z zakresu oceny technologii medycznych n.t. Leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających następujące substancje czynne: bicalutamidum, flutamidum, goserelinum, leuprorelinum, tryptorelinum.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3. Zarządzenie Nr 1 Prezesa AOTM z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wytycznych oceny technologii medycznych
4. Informacja o unieważnieniu przetargu

Termin składania wniosków
26.03.2010
24.02.2010

Sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dokumenty do porania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.03.2010