Zamówienia publiczne

2009

Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
02.12.2009

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i wykonywania drobnych prac konserwatorskich.
Dokumenty do porania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.12.2009
02.12.2009

Kompleksowa ochrona osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.12.2009
10.11.2009

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych:
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik ofertowy
4. Pytania do SIWZ
5. Informacja o proteście
6. Protest
7. Informacja z przedłużeniu terminu składania ofert
8. Rozstrzygnięcie protestu
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10. Informacja o zawieszeniu biegu terminu związania oefrtą
11. Informacja o odwieszeniu biegu terminu związania ofertą

20.11.2009
25.11.2009
09.07.2009

Świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet oraz hostingu dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki ofertowe
4. Pytanie do SIWZ
5. Pytanie do SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.07.2009
17.03.2009

Usługa sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na połączenia krajowe i międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki ofertowe
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.03.2009