Zamówienia publiczne

2009

Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
18.11.2008

Dostawa serwera, oprogramowania oraz napędu taśmowego z wyposażeniem dla Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei Lotników 22 w Warszawie.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki ofertowe
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Zawiadomienie o zmianie SIWZ
6. Pytanie do SIWZ
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.11.2008
22.10.2008

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, prac konserwatorskich oraz kompleksowej ochrony osób, budynku, terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei Lotników 22 w Warszawie.
Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki ofertowe
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.10.2008