Zamówienia publiczne

2015

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznychPDF

 • Numer/Data ogłoszenia
  Treść
  Termin składania ofert
  11/2015
  04.11.2015
  Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - 3 - sprawa 11/2015
  1. Ogłoszenie BZP - dodano: 04.11.2015
  2. SIWZ - dodano: 04.11.2015
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 04.11.2015
  4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – dodano: 10.11.2015
  5. Odpowiedzi na pytania – Zmiana terminu składania ofert - dodano: 16.11.2015 r.
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 04.12.2015 r.

  17.11.2015
  19.11.2015

  10/2015
  04.11.2015
  Dostawa mebli biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 10/2015 - dodano: 04.11.2015
  1. Ogłoszenie BZP - dodano: 04.11.2015
  2. SIWZ - dodano: 04.11.2015
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano: 04.11.2015
  4. Załącznik nr 4.1 do SIWZ - dodano: 04.11.2015
  5. Załącznik nr 4.2 do SIWZ - dodano: 04.11.2015
  6. Załącznik nr 4.3 do SIWZ - dodano: 04.11.2015
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 20.11.2015

  13.11.2015

  09/2015
  22.10.2015
  „Dostawa macierzy dyskowej oraz drukarek kolorowych i monochromatycznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” sprawa 09/2015
  1. Ogłoszenie BZP – dodano: 22.10.2015
  2. SIWZ – dodano: 22.10.2015
  3. Załączniki 3.1-3.2 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  4. Załącznik 4.1 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  5. Załącznik 4.2 do SIWZ drukarki kolorowe – dodano: 22.10.2015
  6. Załącznik 4.2 do SIWZ drukarki monochromatyczne – dodano: 22.10.2015
  7. Odpowiedzi na pytania – dodano: 29.10.2015
  8. Modyfikacja SIWZ – dodano: 30.10.2015
  9. Odpowiedzi na pytania – dodano: 29.10.2015
  10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 19.11.2015

  04.11.2015

  08/2015
  22.10.2015
  „Dostawa komputerów stacjonarnych, rejestratora rozmów telefonicznych oraz urządzenia typu firewall na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - 2” sprawa 08/2015
  1. Ogłoszenie BZP – dodano: 22.10.2015
  2. SIWZ – dodano: 22.10.2015
  3. Załączniki 3.1-3.3 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  4. Załącznik 4.1 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  5. Załącznik 4.2 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  6. Załącznik 4.3 do SIWZ – dodano: 22.10.2015
  7. Odpowiedzi na pytania – Modyfikacja SIWZ – dodano: 28.10.2015
  8. Nowy załącznik nr 4.3 do SIWZ – dodano: 28.10.2015
  9. Modyfikacja SIWZ – dodano: 30.10.2015
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – dodano: 30.10.2015
  11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 02.12.2015

  03.11.2015
  05.11.2015

  07/2015
  09.10.2015
  "Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - 2" sprawa 07/2015
  1. Ogłoszenie BZP – dodano: 09.10.2015
  2. SIWZ – dodano: 09.10.2015
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 09.10.2015
  4. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 19.10.2015
  5. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 19.10.2015
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – dodano: 19.10.2015
  7. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 29.10.2015

  22.10.2015
  23.10.2015

  06/2015
  18.09.2015
  Dostawa rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 06/2015
  1. Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - dodano: 18.09.2015
  2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 184-333690 - dodano: 23.09.2015
  3. SIWZ - dodano: 23.09.2015
  4. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - dodano: 23.09.2015
  5. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - dodano: 23.09.2015
  6. Informacja o zmianach SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert – dodano: 06.10.2015
  7. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ – dodano: 06.10.2015
  8. Nowy załącznik nr 8 do SIWZ – dodano: 06.10.2015
  9. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dodano: 06.10.2015
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2015/S 196-354359 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dodano: 09.10.2015
  11. Modyfikacja SIWZ - dodano: 15.10.2015
  12. Odpowiedzi na pytania cz. 1 z 8 – dodano: 19.10.2015
  13. Odpowiedzi na pytania cz. 2 z 8 – dodano: 19.10.2015
  14. Odpowiedzi na pytania cz. 3 z 8 – dodano: 19.10.2015
  15. Odpowiedzi na pytania cz. 4 z 8 – dodano: 19.10.2015
  16. Odpowiedzi na pytania cz. 5 z 8 – dodano: 19.10.2015”
  17. Wzór protokołu odbioru – dodano: 19.10.2015
  18. Odpowiedzi na pytania cz. 6 z 8 – dodano: 19.10.2015
  19. Odpowiedzi na pytania cz. 7 z 8 – dodano: 19.10.2015
  20. Odpowiedzi na pytania cz. 8 z 8 – dodano: 19.10.2015
  21. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – dodano: 19.10.2015
  22. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ – dodano: 19.10.2015
  23. Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ – dodano: 19.10.2015
  24. Modyfikacja SIWZ – dodano: 21.10.2015
  25. Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ – dodano: 21.10.2015
  26. Informacja o zmianie terminu składania ofert - dodano: 28.10.2015
  27. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - dodano: 28.10.2015
  28. Odpowiedzi na pytania cz. 9 – dodano: 29.10.2015
  29. Odpowiedzi na pytania cz.10 – dodano: 29.10.2015
  30. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ – dodano: 29.10.2015
  31. Modyfikacja SIWZ – dodano: 30.10.2015
  32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2015/S 211-382335 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dodano: 30.10.2015
  33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 27.11.2015
  29.10.2015
  30.10.2015
  06.11.2015
  04/2015
  07.09.2015
  Dostawa komputerów stacjonarnych, rejestratora rozmów telefonicznych oraz urządzenia typu firewall na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 04/2015
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załączniki 3.1-3.3 do SIWZ
  4. Załącznik 4.1 do SIWZ
  5. Załącznik 4.2 do SIWZ
  6. Załącznik 4.3 do SIWZ
  7. Odpowiedzi na pytania do SIWZ - dodano: 11.09.2015
  8. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano: 24.09.2015
  16.09.2015
  05/2015
  31.08.2015
  Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 05/2015
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ
  4. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert - dodano: 07.09.2015
  5. Nowy zalącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 07.09.2015
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  7. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert - dodano: 08.09.2015
  8. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – dodano: 08.09.2015
  9. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 08.09.2015
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – dodano: 08.09.2015
  11. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano: 23.09.2015
  09.09.2015
  11.09.2015
  15.09.2015
  03/2015
  16.04.2015
  Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 03/2015.
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ
  5. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
  6. Nowy załącznik nr 4 do SIWZ
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  8. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  10. Modyfikacja SIWZ – zmiana terminu składania ofert
  11. Nowy załącznik nr 4 do SIWZ – zmiana z dnia 29.04.2015
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  13. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składnia ofert
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 28.05.2015
  28.04.2015
  29.04.2015
  05.05.2015
  06.05.2015
  07.05.2015
  02/2015
  16.04.2015
  Dostawa oprogramowania biurowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 02/2015.
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ
  5. Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu składania ofert
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano 18.05.2015
  24.04.2015
  27.04.2015
  01/2015
  12.03.2015
  Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z dostawą i montażem systemu alarmowego i monitorującego.
  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Modyfikacja SIWZ
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Odpowiedzi na pytania - Zmiana terminu składania ofert
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dodano: 02.04.2015 r.
  20.03.2015
  23.03.2015
  24.03.2015

   


  Archiwum 2014

  Archiwum 2013

  Archiwum 2012

  Archiwum 2011

  Archiwum 2010

  Archiwum 2009

  Archiwum 2008