Zamówienia publiczne

2017

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - do pobrania
  • Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok – do pobrania

 

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
20.09.2017 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok.

Zaproszenie

02.10.2017
01/2017
01.07.2017
Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych, licencji dostępowych, zasilaczy awaryjnych oraz skanera - sprawa 01/2017
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2.1-2.5 do SIWZ
4. Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Załącznik nr 4.1 do SIWZ
6. Załącznik nr 4.2 do SIWZ
7. Załącznik nr 4.3 do SIWZ
8. Załącznik nr 4.4 do SIWZ
9. Załącznik nr 4.5 do SIWZ
10. Odpowiedzi na pytania – Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
11. Nowy załącznik nr 2.4 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
12. Nowy załącznik nr 4.1 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
13. Nowy załącznik nr 4.2 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
14. Nowy załącznik nr 4.3 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
15. Nowy załącznik nr 4.4 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
16. Nowy załącznik nr 4.5 do SIWZ – zmiana z dnia 25.07.2017 r.
17. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji w DzUUE
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE
19. Informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert – dodano 19.09.2017 r.
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 24aa ust. 2 PZP – pakiet nr 2 – dodano 20.10.2017 r.
08.08.2017
11.08.2017