Zamówienia publiczne

2013 

 

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
22/2013
20.11.2013
Dostawa 8 wieczystych licencji na użytkowanie oprogramowania do tworzenia i weryfikacji modeli ekonomicznych zawartych w raportach HTA - TreeAge Pro Healthcare 2011 dla Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 22/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 20.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 20.11.2013 r.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano: 20.11.2013 r.
4. Unieważnienie postępowania - dodano: 17.12.2013 r.

29.11.2013

21/2013
20.11.2013
Dostawa programu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 21/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 20.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 20.11.2013 r.
3. Załącznik nr 8 do SIWZ - dodano: 20.11.2013 r.
4. Modyfikacja SIWZ - dodano: 22.11.2013 r.
5. Zmiana terminu składania ofert - dodano: 27.11.2013 r.
6. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano: 05.12.2013 r.
28.11.2013
02.12.2013
19/2013
15.11.2013
Kompleksowe sprzątanie utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 19/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 15.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 15.11.2013 r.
3. Zmiana terminu składania ofert - dodano: 20.11.2013 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 20.12.2013 r.
26.11.2013
28.11.2013
18/2013
15.11.2013
Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 18/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 15.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 15.11.2013 r.
3. Zmiana terminu składania ofert - dodano: 20.11.2013 r.
4. Odpowiedzi na pytania - dodano: 22.11.2013 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 06.12.2013 r.
27.11.2013
28.11.2013
17/2013
07.11.2013
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 17/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 07.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
4. Załącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
5. Odpowiedzi na pytania – dodano: 14.11.2013
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 06.12.2013

19.11.2013

 

16/2013
07.11.2013
Dostawa pamięci przenośnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 16/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 07.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
4. Załącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 21.11.2013 r.

15.11.2013

15/2013
07.11.2013
Usługa oceny projektów programów zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa, medycyny rozrodu, promocji edukacji przedporodowej i poporodowej oraz psychiatrii na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 15/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 07.11.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano: 07.11.2013 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 05.12.2013 r.

18.11.2013

14/2013
26.09.2013
Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych-2 - sprawa 14/2013
1. Ogłoszenie - dodano: 26.09.2013 r.
2. SIWZ - dodano: 26.09.2013 r.
3. Instrukcja Archiwalna - dodano: 26.09.2013 r.
4. Instrukcja Kancelaryjna - dodano: 26.09.2013 r.
5. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - dodano: 26.09.2013 r.
6. Modyfikacja SIWZ - dodano: 02.10.2013 r.
7. Zmiana terminu składania ofert - dodano: 02.10.2013 r.
8. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano: 24.10.2013 r.

04.10.2013
07.10.2013

 

12/2013
20.09.2013
Usługa oceny projektów programów zdrowotnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 12/2013
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załączniki 3.1-3.4 do SIWZ
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-382330-2013
6. Odpowiedzi na pytania – dodano: 25.09.2013
7. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – dodano: 25.09.2013
8. Odpowiedzi na pytania – dodano: 26.09.2013
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 16.10.2013 r.

01.10.2013

13/2013
16.09.2013
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 13/2013
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załączniki 3.1-3.6 do SIWZ
4. Załącznik nr 6.1 do SIWZ
5. Załącznik nr 6.2 do SIWZ
6. Załącznik nr 6.3 do SIWZ
7. Załącznik nr 6.4 do SIWZ
8. Załącznik nr 6.5 do SIWZ
9. Załącznik nr 6.6 do SIWZ
10. Zmiana terminu składania ofert – dodano: 23.09.2013 r.
11. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – dodano: 23.09.2013 r. 
12. Nowy załącznik 3 do SIWZ – dodano: 23.09.2013 r.
13. Nowy załącznik 6.2a – dodano: 23.09.2013 r.
14. Nowy załącznik 6.2b – dodano: 23.09.2013 r.
15. Nowy załącznik 6.3a – dodano: 23.09.2013 r.
16. Nowy załącznik 6.3b – dodano: 23.09.2013 r.
17. Odpowiedzi na pytania – dodano: 26.09.2013 r.
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 23.10.2013 r.
19. Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 24.10.2013 r.
20. Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3b - dodano: 06.11.2013 r.

25.09.2013
02.10.2013

 

11/2013
11.09.2013
Przygotowanie opracowania stanowiącego wkład do raportu w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystykach produktów leczniczych dla leków zawierających cyklosporynę - sprawa 11/2013
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik 7 do SIWZ
4. Załącznik 8 do SIWZ
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 14.10.2013

20.09.2013

10/2013
29.08.2013
Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 10/2013
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zmiana terminu składania ofert – dodano: 02.09.2013 r.
4. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ - dodano: 02.09.2013 r.
5. Instrukcja Archiwalna - dodano: 02.09.2013 r.
6. Instrukcja Kancelaryjna - dodano: 02.09.2013 r.
7. Odpowiedzi na pytania - dodano: 06.09.2013 r.
8. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - dodano: 06.09.2013 r.
9. Unieważnienie postępowania - dodano: 20.09.2013 r.

6.09.2013
10.09.2013
12.09.2013

09/2013
31.07.2013
Przygotowanie opracowań stanowiących wkład do raportu w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystykach tych produktów leczniczych dla 7 pakietów leków
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik 7.1 do SIWZ
4. Załącznik 7.2 do SIWZ
5. Załącznik 7.3 do SIWZ
6. Załącznik 7.4 do SIWZ
7. Załącznik 7.5 do SIWZ
8. Załącznik 7.6 do SIWZ
9. Załącznik 7.7 do SIWZ
10. Załącznik 8 do SIWZ
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano: 22.08.2013 r.
12. Informacja o ponownym wyborze oferty w pakiecie nr 4 - Dodano: 28.08.2013 r.
13. Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 4 - Dodano: 6.09.2013 r.

13.08.2013

08/2013
02.07.2013
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 5 do SIWZ
4. Odpowiedzi na pytania - dodano: 08.07.2013
5. Załączniki nr 1 do odpowiedzi na pytania - dodano: 08.07.2013
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 15.07.2013

11.07.2013

07/2013
02.07.2013
Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci Internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Odpowiedzi na pytania - dodano 08.07.2013
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 08.08.2013 r.

11.07.2013

06/2013
20.06.2013
Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 12.07.2013

28.06.2013

05/2013
05.04.2013
Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego dla czterech tematów
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 2 do SIWZ
5. Załącznik nr 3 do SIWZ
6. Załącznik nr 4 do SIWZ
7. Załącznik nr 8 do SIWZ
8. Modyfikacja ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert: dodano – 15.04.2013
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dodano – 08.05.2013

18.04.2013
19.04.2013

04/2013
25.01.2013
Kompleksowe sprzątanie utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
5. Odpowiedzi na pytania - dodano: 01.02.2013 r.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dodano: 15.02.2013 r.

05.02.2013

03/2013
08.01.2013
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych
1. Treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zmiana terminu składania ofert: dodano 11.01.2013 r.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 30.01.2013 r.
16.01.2013
22.01.2013