Numer/Data publikacji
Treść
Termin skaładania ofert
02/2019
05.04.2019
Dostawa oprogramowania biurowego w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w oprogramowanie IT na rok 2019”
1. Ogłoszenie nr BZP nr 534542-N-2019 z dnia 2019-04-05- dodano: 05.04.2019 r.
2. SIWZ- dodano: 05.04.2019 r.
3. Załącznik nr 1 - dodano: 05.04.2019 r.
4. Załącznik nr 2- dodano: 05.04.2019 r.
5. Załącznik nr 3- dodano: 05.04.2019 r.
6. Załącznik nr 4- dodano: 05.04.2019 r.
7. Załącznik nr 5- dodano: 05.04.2019 r.
8. Załącznik nr 6- dodano: 05.04.2019 r.
9. Załącznik nr 7- dodano: 05.04.2019 r.
10. Załącznik nr 8- dodano: 05.04.2019 r.
11. Załącznik nr 2 do SIWZ ujednolicony- dodano: 11.04.2019 r.
12. Wyjaśnienia treści SIWZ- dodano: 11.04.2019 r.
13. Informacja z otwarcia ofert- dodano: 12.04.2019 r.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano: 19.04.2019 r.
12.04.2019