Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
06/2019
24.05.2019
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe oraz pośrednictwo wizowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
1. Ogłoszenie nr 552051-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.- dodano: 24.05.2019 r.
2. SIWZ 6/2019- dodano: 24.05.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy- dodano: 24.05.2019 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - dodano: 24.05.2019 r.
5.Załącznik nr 3 do SIWZ – wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – OPZ- dodano: 24.05.2019 r.
6. Załącznik nr 3 do Umowy – Umowa RODO- dodano: 24.05.2019 r.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ i nr 1 do formularza ofertowego – kalkulacja - dodano: 24.05.2019 r.
8. Załącznik nr 5 do SIWZ – umowa- dodano: 24.05.2019 r.
9. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych zamówień- dodano: 24.05.2019 r.
10. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób- dodano: 24.05.2019 r.
11. Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 5- dodano: 24.05.2019 r.
12. Załącznik nr 9 do SIWZ – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22- dodano: 24.05.2019 r.
13. Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem- dodano: 24.05.2019 r.
14. Załącznik nr 11 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej- dodano: 24.05.2019 r.
15. Wyjaśnienia treści SIWZ- dodano: 29.05.2019 r.
16. Załącznik nr 4 do SIWZ nr 1 do Formularza ofertowego kalkulacja ujednolicony- dodano: 29.05.2019 r.
17. Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 6 2019
18. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- dodano: 28.06.2019 r.
31.05.2019