Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
08/2019
22.07.2019
OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp pn.: Zapewnienie sal szkoleniowych, pokoi hotelowych oraz wyżywienia na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, w związku z realizowanym przez Zamawiającego, projektem finansowanym z funduszy europejskich: pt. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.
1. Ogłoszenie BZP nr 577074-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.- dodano: 22.07.2019 r.
2. Ogłoszenie 138o usługi event 8/2019- dodano: 22.07.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do formularz oferty – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- dodano: 22.07.2019 r.
4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty- dodano: 22.07.2019 r.
5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – OPZ- dodano: 22.07.2019 r.
6. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Umowa- dodano: 22.07.2019 r.
7. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wykaz usług- dodano: 22.07.2019 r.
8. Załącznik nr 4 do umowy – obowiązki informacyjne beneficjenta- dodano: 22.07.2019 r.
9. Załącznik nr 5 do ogłoszenia – grupa kapitałowa- dodano: 22.07.2019 r.
10. Załącznik nr 5 do umowy – umowa RODO- dodano: 22.07.2019 r.
11. Załącznik nr 6 do ogłoszenia – protokół odbioru- dodano: 22.07.2019 r.
12. Załącznik nr 7 do ogłoszenia – oświadczenie o braku powiązań osobowych - dodano: 22.07.2019 r.
13. Załącznik nr 8 do ogłoszenia – taryfikator wydatków w projektach - dodano: 22.07.2019 r.
14. Wyjaśnienia treści ogłoszenia- dodano: 26.07.2019 r.
15. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 01.08.2019 r.
16. Informacja o wyborze oferty - dodano: 02.09.2019 r.
17. Informacja o udzieleniu zamówienia - dodano: 19.09.2019 r.
31.07.2019