Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
09/2019
02.08.2019
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa: 9/2019
1. Ogłoszenie nr 582240-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.- dodano: 02.08.2019 r.
2. SIWZ 9/2019- dodano: 02.08.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy- dodano: 02.08.2019 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ- dodano: 02.08.2019 r.
5. Załącznik do OPZ – harmonogram, wymiary, powierzchnie- dodano: 02.08.2019 r.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy- dodano: 02.08.2019 r.
7. Załącznik nr 4 do umowy – karty produktu mebli- dodano: 02.08.2019 r.
8. Załącznik nr 9 do umowy – protokół odbioru usług dodatkowych- dodano: 02.08.2019 r.
9. Załącznik nr 10 do umowy – certyfikat LEED- dodano: 02.08.2019 r.
10. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych zamówień- dodano: 02.08.2019 r.
11. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 5- dodano: 02.08.2019 r.
12. Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22- dodano: 02.08.2019 r.
13. Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem- dodano: 02.08.2019 r.
14. Załącznik nr 9 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej- dodano: 02.08.2019 r.
15. Załącznik nr 3 do SIWZ – wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- dodano: 05.08.2019 r.
16. Wyjaśnienia treści SIWZ – dodano: 07.08.2019 r.
17. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 09.08.2019 r.
18. Informacja o wyborze – dodano: 19.08.2019 r.
09.08.2019