Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
10/2019
30.10.2019
Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019”
1. 2019-OJS210-512769-pl- dodano: 30.10.2019 r.
2. SIWZ 10/2019- dodano: 30.10.2019 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty- dodano: 30.10.2019 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ- dodano: 30.10.2019 r.
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ- dodano: 30.10.2019 r.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy- dodano: 30.10.2019 r.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15- dodano: 30.10.2019 r.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - art. 24 ust. 1 pkt 22- dodano: 30.10.2019 r.
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków- dodano: 30.10.2019 r.
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - identyfikator postępowania- dodano: 30.10.2019 r.
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw- dodano: 30.10.2019 r.
12. Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej- dodano: 30.10.2019 r.
13. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_408517be-9ffd-4790-8dbd-4d4216771187- dodano: 30.10.2019 r.
14. Wyjaśnienia treści SIWZ- dodano: 22.11.2019 r.
15. SIWZ 10/2019 zmodyfikowany- dodano: 22.11.2019 r.
16. Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ zmodyfikowany- dodano: 22.11.2019 r.
17. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu- dodano: 22.11.2019 r.
18. Informacja z otwarcia ofert 10/2019- dodano: 17.12.2019 r.
19. Informacja o wyborze – dodano: 29.01.2020 r.
16.12.2019