Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających hydrolizat kazeiny:

  • Nutramigen 1 i 2,
  • Nutramigen LGG 1 i 2

- we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 (ust.ref.)
 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12530-75/KKU/12; 936; 21.02.2012
MZ-PLA-460-12525-108/KKU/12; 967; 21.02.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 Opinia Rady Przejrzystości 15/2012 z dnia 24.02.2012


go to zlecenie