Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stelara, Ustekinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg, 1 amp-strz., EAN 5909997077505; w ramach programu lekowego "Leczenie ustekinumabem umiarkowaneji ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.245.2015.5.RS; 2015-07-17

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

hr

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 100/2015

hr

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 100/2015
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 100/2015
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 100/2015
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia i analiza racjonalizacyjna do zlecenia 100/2015

hr

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 2 października 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 100/2015

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTMiT-OT-4351-29/2015

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Stelara (ustekinumab) we wskazaniach zgodnych z kryteriami włączenia do programu lekowego „leczenie ustekinumabem umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Cezary Kiwała - Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o.

pdf 01 

Niniejsze uwagi nie zmieniają wnioskowania z AWA. W większości stanowią potwierdzenie odnalezionych nieprawidłowości lub wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez analityków w AWA. Ponadto odnośnie uwagi nr 3: w opinii analityków Agencji podanie jedynie informacji o tej samej częstości podawania interwencji oraz placebo nie stanowi wyczerpującego opisu zaślepienia. W przytoczonych badaniach nie poinformowano, że placebo było identyczne z podawaną interwencją. W związku z czym Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej kwestii.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 133/2015 do zlecenia 100/2015
  (Dodano: 08.09.2015 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdfREK 79/2015 do zlecenia 100/2015
  (Dodano: 07.10.2015 r.)

  go to zlecenie