Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revestive, teduglutyd, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań , 5 mg, 28 szt., EAN 5060374860018, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)"

Wskazanie:

zespół krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.449.2016.6.MB IK:662632; 13.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Zawieszone pismem MZ PLR.4600.1281.2016.6.MG z dnia 12.12.2016.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 202/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 202/2016
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 202/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 202/2016
pdfUzupełnienie do zlecenia 202/2016
pdfUzupełnienie do zlecenia 202/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 202/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 stycznia 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 202/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.35.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Revestive (teduglutyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10: K91.2)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Andrzej Rytel
  (Shire Polska Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Odnośnie uwagi 1,3 i 5: Uwagi stanowią wyjaśnienie przyczyn zawężenia wnioskowanego wskazania w stosunku do badań klinicznych, odnalezionych dla wnioskowanej technologii. Odnośnie uwagi 2 i 4: Raportowanie zgonów jest punktem końcowym dotyczącym bezpieczeństwa, a przeżycie całkowite dotyczy skuteczności.

  Odnośnie uwagi 6: Konserwatywność tego założenia jest prawdopodobna, jednakże niepewna.

  Odnośnie uwagi 7: Jakiekolwiek istotne statystycznie różnice w charakterystyce wyjściowej pacjentów wskazują na nie do końca skuteczną randomizację.

  Odnośnie uwagi 8: Analityk Agencji zgadza się, że różnica może wynikać ze sposobu obliczenia i nie ma wpływu na wnioskowanie.

  Odnośnie uwagi 9: W AWA nie opisano badań klinicznych bez randomizacji ze względu na odnalezienie badań z wyższego poziomu wiarygodności (RCT), a badań dotyczących efektywności praktycznej ze względu na brak zbieżnych populacji z tą proponowaną w programie lekowym. Istotne informacje z tych badań lub utrzymywanie się efektów leczenia teduglutydem (TED) zostaną przedstawione podczas posiedzenia Rady Przejrzystości.

  Odnośnie uwagi 10: Analityk Agencji podtrzymuje uwagę o nieprawidłowym wyliczeniu kosztu TED w wariancie z RSS. Postępowanie przyjęte w modelu wnioskodawcy nie jest konserwatywne dla ocenianej interwencji, ponieważ pacjent zużywa mniejszą liczbę opakowań leku niż pozwala na to maksymalny okres czasu przyjęty w modelu, czyli 2,5 roku (zgodnie z programem lekowym).

  Odnośnie uwagi 11 i 13: Propozycja złożona w uwagach wnioskodawcy może uzasadniać oszacowane przez niego koszty TED w wariancie z RSS, natomiast nie odnosi się do tych kosztów w wariancie bez RSS. Do czasu ustalenia ostatecznego kształtu RSS między wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną analitycy Agencji podtrzymują uwagę o nieprawidłowym wyliczeniu kosztu TED z perspektywy NFZ.

  Odnośnie uwagi 11 i 12: Uwagi zasadne. Według obliczeń własnych ICUR zmniejsza się o 29,4% w wariancie bez RSS i w minimalnym stopniu (<0,5%) w wariancie z RSS, gdy zastosujemy się do uwag wnioskodawcy w porównaniu do wyników z tab. 30 AWA. Nie zmienia to jednak wnioskowania z AWA.

  Odnośnie uwagi 14: Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku potwierdzenia się wątpliwości Agencji dotyczących liczebności pacjentów włączanych co roku do programu i tak ponoszone przez płatnika wydatki będą niskie w porównaniu do początkowych kosztów realizacji przedmiotowego programu lekowego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 12/2017 do zlecenia 202/2016
  (Dodano: 24.01.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 6/2017 do zlecenia 202/2016
  (Dodano: 03.02.2017 r.)

  go to zlecenie