Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zakwalifikowania do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej rozwiązań w zakresie świadczeń dla kobiet w ciąży z podejrzeniem wad rozwojowych płodu wraz z prezentacją dotyczacą przedmiotowych rozwiązań

Wskazanie:

świadczenia dla kobiet w ciąży z podejrzeniem wad rozwojowych płodu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 746956/DS; 03.11.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie raportu oceny zasadności zakwalifikowania rozwiązań do koszyka świadczeń gwarantowanych

go to zlecenie