Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (Amoxicillinum, Amoxicillinum+Acidum claculanicum, Azathioprinum, Bisoprololum, Chlorambucilum, Cyclophosphamidum, Diclofenacum, Methotrexatum, Mycophenolas, mofetil, Sirolimusum, Spironolactonum, Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum, Tacrolimusum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.570.2016.1.ISU; 07.11.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-46/2016
pdfRPT 434-47/2016
pdfRPT 434-50/2016
pdfRPT 434-51/2016
pdfRPT 434-54/2016
pdfRPT 434-57/2016
(Dodano: 03.08.2017 r.)
pdfRPT 434-25/2016
pdfRPT 434-26/2016
pdfRPT 434-27/2016
pdfRPT 434-53/2016
pdfRPT 434-56/2016
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 332/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 332/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 333/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 333/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 334/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 334/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 335/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 335/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 336/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 336/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 337/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 337/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 338/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 338/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 339/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 339/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 340/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 340/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 341/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 341/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 342/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 02.12.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 342/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 02.12.2016 r.)
pdfORP 343/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 343/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)
pdfORP 344/2016 do zlecenia 210/2016 (Data ważności opinii: 21.11.2019 r.)
(Dodano: 22.11.2016 r.)
pdfKorekta do opinii ORP 344/2016 do zlecenia 210/2016
(Dodano: 30.11.2016 r.)

go to zlecenie