Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ogólnopolski Program Proflaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

Wskazanie:

reumatoidalne zapalenie stawów

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.48 a ust. 1

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.9.2016.RW; 28.09.2016

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania ppz

go to zlecenie