Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh

Wskazanie:

konflikt matczyno-płodowy w zakresie antygenu D z układu Rh

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 755355/DS; 21.11.2016

Zlecenie dotyczy:

Przygtowanie raportu oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia do koszyka świadczeń gwarantwanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego

go to zlecenie