Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie immunolobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh

Wskazanie:

konflikt matczyno-płodowy w zakresie antygenu D z układu Rh

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 730108; 22.11.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 130/2016 do zlecenia 216/2016
(Dodano: 30.12.2016 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 78/2016 do zlecenia 216/2016
(Dodano: 04.01.2016 r.)

go to zlecenie