Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie hemochromatoz krwioupustami

Wskazanie:

hemochromatozy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PL.50.98.2016.KoM; 25.11.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania szczegółowej oceny klinicznej, ekonnomcznej i wpływu na budzet wnioskowanego świadczenia

go to zlecenie