Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Szczegółowa ocena kliniczna, ekonomiczna i wpływu na budżet hipotermii leczniczej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PL.50.97.2016.KoM; 29.12.2016

Zlecenie dotyczy:

przygtowania szczegółowej oceny świadczenia

go to zlecenie