Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

L-Carnitine Cristaline, fiolki a 1 g we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria - MCC; acyduria glutarowa I - GA I; acyduria izowalerianowa - IVA; acyduria metylomalonowa - MMA; acyduria prpionowa - PA; deficyt translokazy karnityny - CACT; deficyt transportera karnityny (pierwotny deficyt karnityny) - CUD;

Wskazanie:

3-metylokrotonylo-glicynuria - MCC; acyduria glutarowa I - GA I; acyduria izowalerianowa - IVA; acyduria metylomalonowa - MMA; acyduria prpionowa - PA; deficyt translokazy karnityny - CACT; deficyt transportera karnityny (pierwotny deficyt karnityny) - CUD;

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5262.2016.AP; 08.12.2016

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 13/2017 do zlecenia 222/2016
(Dodano: 03.02.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 7/2017 do zlecenia 222/2016
(Dodano: 09.03.2017 r.)

go to zlecenie