Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

XMTVI Maxamaid, proszek, 500 g i XMTVI Maxamum, proszek, 500g we wskazaniach: acyduria metylomalonowa - MMA, acyduria propionowa - PA

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa - MMA, acyduria propionowa - PA

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5447.2016.JŻ; 19.12.2016

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 14/2017 do zlecenia 225/2016
(Dodano: 03.02.2017 r.)

go to zlecenie