Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Duodopa, (levodopum carbidopum), żel dojelitowy, 20 mg/ml 5 mg/ml, 1 szt - 7 kasetek po 100 m, EAN 5909990419135 w ramach programu lekowego: leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)

Wskazanie:

zaburzenia motoryczne w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.419.2016.7.MB IK:652490; 22.12.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 226/2016
pdfAnaliza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna do zlecenia 226/2016
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 226/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 226/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 226/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 marca 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 226/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 27/2017 do zlecenia 226/2016
  (Dodano: 17.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 18/2017 do zlecenia 226/2016
  (Dodano: 21.03.2017 r.)

  go to zlecenie