Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone, dapsonum, tabletki ana 100 mg, we wskazaniach: choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4692.2017.1.AK; 11.10.2017

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 0,25 mg/ml,Synacthen Depot, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 1 mg/ml, we wskazaniach:padaczka lekooporna;padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie;Zespół Landaua Kleffnera - zespół nabytej afazji z padaczka;

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4619.2017.AP; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopag, tabletki ana 50 mg, we wskazaniu pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4035.2017.2.AK; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

VaxigripTetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, EAN 5909991302108 we wskazaniu: czynne uodpornienie osób dorosłych po ukończeniu 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.593.2017.JM; 06.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketocal 3:1, Ketocal 4:1, Ketocal 4:1 LQ we wskazaniu padaczka lekooporna stosowanych w diecie ketogennej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4613.2017.AK; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dysport 300 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka oraz Dysport 500 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka w ramach programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu"

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.682.2017.PB.4; 04.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sulfadiazin-Heyl, sulfadiazinum, tabletki ana 500 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4425.2017.AK; 03.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daraprim, pirymethaminum, tabletki ana 25 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4424.2017.AK; 03.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wyznaczenie wyceny progowej porady cytologicznej, realizowanej według harmonogramu programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;Przygotowanie prognozy podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika przy uwzględnieniu założenia o oszacowanej wycenie progowej.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4088.7.2017.JCM; 01.09.2017

Zlecenie dotyczy:

wycena porady cytologicznej, prognoza podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 10 mg, 14 tabl., EAN 8054083013688;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 10 mg, 10 tabl., EAN 8054083013732;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 50 mg, 5 tabl., EAN 8054083013725;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 50 mg, 7 tabl., EAN 8054083013718;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 7 tabl., EAN 8054083013695;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 14 tabl., EAN 8054083013701;
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 112 tabl., EAN 8054083013916,
w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD-10 C91.1)"

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10 C91.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.743.2017.2.PP; IK: 1069937; 29.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nalcrom, natrii cromogicas, kapsułki ana 100 mg we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Wskazanie:

alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4382.2017.AP; 29.09.2017

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, trifluridine/tripiracyl, tabletki ana 20 8,19 mg we wskazaniu rak zagięcia wątrobowego okrężnicy (ICD-10 C18.3), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak zagięcia wątrobowego okrężnicy (ICD-10 C18.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3869.2017.2.AK; 28.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4052.2017.2.AK; 28.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4053.2017.2.AK; 28.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD: C90.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy (ICD: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3786.2017.2.AK; 28.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, (deflazacort), tabletki ana 6 mg i 30 mg we wskazaniu dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a (DMD)

Wskazanie:

dystrofia miesniowa typu Duchenne'a (DMD)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4285.2017.AP; 22.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg.ml, 1 fiol. 4 ml, EAN: 5901549325126 w ramach programu lekowego: "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10 C34)

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.763.2017.PB; 21.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trandate (labetalol) tabletki ana 100 mg i 200 mg we wskazaniu nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4148.2017.AP; 20.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (HyQvia), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego poprzez zmianę odstępów między podaniami kolejnych dawek z "od 2-4 tygodni", na "od 1 do 6 tygodni" w programie lekowym: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9;D 89.9 ) Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ - załaccznik B.78.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.669.2017.3.PP; IK: 979692; 06.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1) z obecnością chromosomu Filadelfia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4104.2017.AK; 14.09.2017

Zlecenie dotyczy:

ratunkowego dostępu do technologii lekowych; zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych

Opinia Agencji:

pdfOpinia 2/2017 do zlecenia 121/2017
(Dodano: 13.10.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zasadność wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza poz badania anty-HCV i zdefiniowania populacji, w której możliwe byłoby wykonanie badania wg określonych w zleceniu kryteriów

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4080.1.2017.TK; 14.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Androtop, testosteronum, żel, 16,2 mg/g, 1, poj. 88 g, EAN 909991290849 do stosowania u osóbb dorosłych w ramach testosteronowej terapii zastępczej w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu został potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne 

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.746.2017.PB; 13.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Wskazanie:

pochp

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.28.2017.JW.2; 12.07.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 292/2017 do zlecenia 118/2017
(Dodano: 12.09.2017 r.)

hr

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819416; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 2000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990010554; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk., 1000 j.m. 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819515; ReFacto AF, moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. EAN 5909990819317 w ramach programu lekowego: "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)

Wskazanie:

hemofilia A i B

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.637.2017.11.MA, PLR.4600.638.2017.12.MA, PLR.4600.639.2017.11.MA, PLR.4600.640.2017.11.MA; 08.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu szpiczak plazmocytowy (ICD-10 C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47f ust. 1 ust. o świadczeniach

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46344.4046.2017.AK; 08.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 322/2017 do zlecenia 116/2017
(Dodano: 10.10.2017 r.)

hr

Opinia Agencji:

pdfOpinia 1/2017 do zlecenia 116/2017
(Dodano: 13.10.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 amp.-strzyk., EAN 5909990005055 Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 pudełka, EAN 5909990005031, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.4 ml, 2 amp.-strzyk.0,4 ml 2 gaziki nasączone z alkoholem, EAN 8054083011905, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2 wstrz. 2 gaziki, EAN 8054083011912 w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)

Wskazanie:

choroba Leśniowskiego-Crohna (chLC)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.170.2017.2.KWA, PLR.4600.171.2.KWA, PLR.4600.172.2017.2.KWA, PLR.4600.173.2017.2.KWA; 05.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie