Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vidaza 25mg/ml, azacitidinum, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25mg/ml, 1 fiol., kod EAN: 5909990682706

Wskazanie:

"Ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.877.2017.3.DJ; 18.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lipancera 16000, Pancreatinum, kaps., 16000 j.Ph.Eur.Lipazy, 60 kaps., EAN 5909990723164

Wskazanie:

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki; resekcją trzustki bądź jej części; resekcją żołądka; zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową; mukowiscydozą.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.852.2017.4.MR; 18.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena profilaktyki fluorkowej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK 820618.2017.IJ; 16.01.2017

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych: 1.z grupy limitowej 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 2. z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 3. z grupy limitowej 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 4. z grupy limitowej 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne - wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności w leczeniu pacjentó z przerostem gruczołu krokowego albo z 30% poziomem odpłatności we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; - z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem kryteriów podanych w zleceniu

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. ref. w zw. z art. 31n pkt 5 ust. o świadcz.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLO.461.223.2017.BRB.1037509; 07.08.2017

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (solifenacinum, tolterodinum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

pęcherz neurogenny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.498.2017.MB IK: 1026806; 25.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 249/2017 do zlecenia 098/2017
pdfORP 250/2017 do zlecenia 098/2017
(Dodano: 10.08.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 60 tabl., EAN 5901571320625 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 60 tabl., EAN 5901571320649 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 20 tabl., EAN 5901571320632 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 20 tabl., EAN 5901571320618, w ramach programu lekowego: triflurydyna/typiracyl w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Wskazanie:

zaawansowany rak jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.512.2017.9.DJ PLR.4600.513.2017.9.DJ PLR.4600.514.2017.9.DJ PLR.4600.519.2017.9.DJ; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 25 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900771 Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 12,5 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900764

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2115.2016.3.KWA; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Infatrini, dieta, płyn, 24x125 ml (3000 ml), 1 kcal/1 ml, EAN 8716900565021, we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci

Wskazanie:

niedożywienie związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.823.2017.KWA; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, opracowane przez właściwe towarzystwa naukowe

Wskazanie:

n.d.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 4a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OZO.50.52.2017.JG; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Objęcie refundacją leku Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545 przy danych klinicznych w zakresie dawkowania odmiennych niż określone w ChPL, poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w programie lekowym: Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chlonaki T) w zależności od wieku pacjentów

Wskazanie:

oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chlonaki T

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.40.2017.3.DJ IK:836066; 18.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-25/2017
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 217/2017 do zlecenia 93/2017 (Data ważności opinii: 24.07.2020 r.)
(Dodano: 25.07.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla leków: apoxabanum, dabigatranum etexilatum, rivaroxabanum,

Wskazanie:

nd

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.19.2017.1.ISO; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Wskazanie:

depresja poporodowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.31.2017.MM; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200305 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200312 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200336, w ramach programu lekowego: leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E22.0)

Wskazanie:

akromegalia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.499.10.2017.MB; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiol. 14 ml, EAN 5902768001006; Herceptin, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1 fiol. 150 mg, EAN 5909990855919; Herceptin, trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 fiol. 5 ml, EAN 5902768001037, w ramach programu lekowego "przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)"

Wskazanie:

przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.289.9.2017.MB PLR.4600.299.8.2017.MB PLR.4600.296.8.2017.MB; 12.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (CortimentMMX, budesonidum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

zgodnie ze zleceniem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.526.2017.PB; 11.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-26/2017
(Dodano: 03.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 216/2017 do zlecenia 88/2017 (Data ważności opinii: 24.07.2020 r.)
(Dodano: 25.07.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU, 1 zestaw EAN 5909991273897; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU, 1 zestaw EAN 5909991273903; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273910; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273927; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273934 w programie lekowym: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią B (ICD-10 D67) z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia IX o przedłużonym działaniu (Eftrenonakog Alfa-Alprolix-rFIXFc)

Wskazanie:

u dzieci hemofilia B (ICD-10 D67)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.553.2017.MA; 07.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gazyvaro, obinutuzumabum, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiol. po 40 ml, EAN 5902768001105 w ramach programu: leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7)

Wskazanie:

chłoniak grudkowy ICD-10 C82.0; C82.1; C82.)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.284.2017.10DJ; 07.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lucentis, ranibizumab, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 fiol., EAN 5909990000005 w ramach programu lekowego: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0)

Wskazanie:

cukrzycowy obrzęk plamki (DME) (ICD-10 H36.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.501.2017.13.IS; 07.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (desmopresyna) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

zgodnie ze zleceniem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.534.2017.1.ISO; 05.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 200/2017 do zlecenia 84/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
(Dodano: 19.07.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (cyproteron, estradiol, testosteron, sirolimus,) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

m.in. F64.0

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.536.2017.1.ISO; 05.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-19/2017
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 201/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 202/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 203/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 204/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 205/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
(Dodano: 19.07.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia zmian w schemacie dawkowania leku: Adcetris, brentuximabum vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545, w programie lekowym:"leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)" poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów

Wskazanie:

oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.2017.2.DJ IK:836066; 03.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany kategorii dostęności refundacyjnej leków: MabThera, rituximabum, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg 1 fiol. po 11,7 ml, EAN 5902768001099, MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 2 fiol. po 10 ml, EAN 5909990418817; MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg, 1 fiol. po 50 ml, EAN 5909990418824, z programu lekowego "leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10 C82, C83) na katalog chemioterapii

Wskazanie:

wskazania należące katalogu chemioterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.467.2017.1.DJ IK: 982397; 27.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i opinii Prezesa

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (MabThera) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

C82-C83.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.467.2017 IK: 982397; 22.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

 Zlecenie wycofane pismem PLA.4604.467.2017.2.DJ  IK: 982397 z dnia 30.06.2017.

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Victoza, liraglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/ml, 2 wstrzykiwacze 3 ml, EAN 5909990718207

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.380.2017.6.MC; 27.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białazkę limfocytową (ICD 10: C.91.1)

Wskazanie:

leczenie chorych na przewlekłą białazkę limfocytową

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.480.2015.6.DJ IK: 413009; 29.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przeprowadzenia oceny: skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, wpływu na budżet podmiotu zobowiazanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trulicity, dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 1,5 mg 2 wstrzykiwacze 0,5 ml, EAN 5909991219161

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.506.2017.2.MC; 27.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie