Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg 1 fiol, EAN 5901549325003; Keytruda, pembrolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 25 mg/ml 1 fiol. 4 ml, EAN 5901549325126 w ramach programu lekowego "leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuc pembrolizumabem (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.155.2017.KG; 26.04.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 62/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 62/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 62/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 62/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 62/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 62/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 czerwca 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 62/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 61/2017 do zlecenia 62/2017
  pdfSRP 62/2017 do zlecenia 62/2017
  (Dodano: 21.06.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 37/2017 do zlecenia 62/2017
  (Dodano: 29.06.2017 r.)

  go to zlecenie