Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (colistinum, domasum alfa, progesteronum), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.356.2017.1.ISO; 09.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-7/2017
pdfRPT 434-8/2017
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 124/2017 do zlecenia 67/2017 (Data ważności opinii: 15.05.2020 r.)
pdfORP 125/2017 do zlecenia 67/2017 (Data ważności opinii: 15.05.2020 r.)
pdfORP 126/2017 do zlecenia 67/2017 (Data ważności opinii: 15.05.2020 r.)
(Dodano: 17.05.2017 r.)

go to zlecenie