Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (MabThera) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

C82-C83.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.467.2017 IK: 982397; 22.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

 Zlecenie wycofane pismem PLA.4604.467.2017.2.DJ  IK: 982397 z dnia 30.06.2017.

go to zlecenie