Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200305 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200312 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200336, w ramach programu lekowego: leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E22.0)

Wskazanie:

akromegalia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.499.10.2017.MB; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 90/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 90/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 90/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 90/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 90/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 90/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29 września 2017 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 90/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 58/2017 do zlecenia 90/2017
  (Dodano: 06.10.2017 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 96/2017 do zlecenia 90/2017
  pdfSRP 97/2017 do zlecenia 90/2017
  pdfSRP 98/2017 do zlecenia 90/2017
  (Dodano: 06.10.2017 r.)

  go to zlecenie