Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych: 1.z grupy limitowej 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 2. z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 3. z grupy limitowej 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 4. z grupy limitowej 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne - wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności w leczeniu pacjentó z przerostem gruczołu krokowego albo z 30% poziomem odpłatności we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; - z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem kryteriów podanych w zleceniu

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. ref. w zw. z art. 31n pkt 5 ust. o świadcz.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLO.461.223.2017.BRB.1037509; 07.08.2017

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.434.29/2017
pdfAneks
(Dodano: 06.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 321/2017 do zlecenia 99/2017
(Dodano: 06.10.2017 r.)

go to zlecenie