Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zinbryta;decalizumabum; roztwór do wstrzykiwań; 150mg; 1 ampułko-strzykawka, kod EAN: 5713219475587; Zinbryta;decalizumabum; roztwór do wstrzykiwań; 150mg; 1 wstrzykiwacz półautomatyczny, kod EAN: 5713219475440 stosowany wramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego dekalizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)"

Wskazanie:

"Leczenie stwardnienia rozsianego dekalizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.460.281.2017.5.RM PLR.460.282.2017.5.RM; 23.08.2017

zawieszenie postępowania pismem PLR.4600.281.2017.6.RM z dnia b.d.; oraz PLR.4600.282.2017.6.RM z dnia b.d.; data wpływu 23.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie