Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 125 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977094; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 100 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977087; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 75 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977070; w ramach programu lekowego "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)" gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z letrozolem

Wskazanie:

"Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.528.10.2017/MB, PLR.4600.529.10.2017/MB, PLR.4600.533.10.2017/MB; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 106/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 106/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 106/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 106/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 106/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 106/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.34.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Ibrance (palbocyklib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”, gdzie palbocyklib stosowany jest w skojarzeniu z letrozolem

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Ewa Grabiec-Raczak
  Prezes zarządu Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum

  pdf 01

  Uwaga do str. 17. pkt. 3.5: uwaga nie wpływa na wnioskowanie i jest zgodna z treścią AWA.

  W AWA podano, że w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50)” dostępne są bezpłatnie dla pacjentek 3 substancje czynne, tj. trastuzumab, pertuzumab oraz lapatynib, ale wszystkie przeznaczone są do stosowania u chorych z HER2+.

  2.

  Katarzyna Pogoda
  onkolog kliniczny, Centrum Onkologii - Instytut

  pdf 01

  Uwaga do str. 25: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Argumenty zgłoszone w uwadze są zbieżne z argumentami podnoszonymi wcześniej przez wnioskodawcę i branymi pod uwagę w AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 135/2017 do zlecenia 106/2017
  pdfSRP 136/2017 do zlecenia 106/2017
  pdfSRP 137/2017 do zlecenia 106/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2017 do zlecenia 106/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie