Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 125 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977094; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 100 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977087; Ibrance, Palbociclibum, kapsułki twarde, 75 mg, 21 kaps., w blistrze, kod EAN: 5907636977070; w ramach programu lekowego "Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)" gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem

Wskazanie:

"Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.530.10.2017/MB, PLR.4600.531.10.2017/MB, PLR.4600.532.10.2017/MB; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 107/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 107/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 107/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 107/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 107/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 107/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 132/2017 do zlecenia 107/2017
  pdfSRP 133/2017 do zlecenia 107/2017
  pdfSRP 134/2017 do zlecenia 107/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 73/2017 do zlecenia 107/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie