Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 5 ml, kod EAN: 5909990646531;Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 20 ml, kod EAN: 5909990646555; w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

Wskazanie:

"Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.809.2017.7.DJ,PLR.4600.808.2017.7.DJ; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 108/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 108/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 108/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 108/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 108/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 108/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 października 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 108/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 106/2017 do zlecenia 108/2017
  pdfSRP 107/2017 do zlecenia 108/2017
  (Dodano: 18.10.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 62/2017 do zlecenia 108/2017
  (Dodano: 30.10.2017 r.)

  go to zlecenie