Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 5 ml, kod EAN: 5909990646531;Vectibix, panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1 fiol. po 20 ml, kod EAN: 5909990646555; w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

Wskazanie:

"Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.809.2017.7.DJ,PLR.4600.808.2017.7.DJ; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie