Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taltz, Ixekizumabum, roztwój do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym, 80mg, 2 wstrzykiwacze 1 ml półautomatyczne napełnione (jednodawkowe), kod EAN: 5909991282950 w ramach programu lekowego "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

Wskazanie:

"Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.325.2017.12.MC; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 109/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 109/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 109/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 109/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 109/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 109/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 109/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.32.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Taltz (iksekizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Maciej Nowicki
  Eli Lilly Polska sp. z o.o

  pdf 01

  Uwaga 1, 4 i 5 są zasadne.
  Odnośnie uwagi 2: Wskazana przez wnioskodawcę publikacja została odnaleziona w trakcie prac nad przedmiotowym wnioskiem refundacyjnym. W powyższym dokumencie przedstawiono stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie dostępności pacjentów do leków z grupy inhibitorów IL-17, jednak nie można jej uznać za rekomendację kliniczną, w związku z czym nie został on uwzględniony w niniejszej AWA

  Odnośnie uwagi 3: Opisane wyniki zdrowotne, uzyskane w horyzoncie dożywotnim analizy ekonomicznej, są niepewne, ponieważ oszacowano je w oparciu o założenia wnioskodawcy i dane krótkookresowe. Tym samym zarówno oszacowane efekty zdrowotne, jak i koszty w horyzoncie dożywotnim mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wynikach krótkoterminowych IXE był skuteczniejszy od komparatorów m.in. pod względem odpowiedzi PASI.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 138/2017 do zlecenia 109/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 75/2017 do zlecenia 109/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie