Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Radicut, Edaravonum, roztwór do wstrzykiwań 30mg/20 ml

Wskazanie:

stwardninienie zanikowe boczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3764.2017.AK; 24.08.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produkru leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 146/2017 do zlecenia 110/2017
(Dodano: 01.12.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 80/2017 do zlecenia 110/2017
(Dodano: 04.12.2017 r.)

go to zlecenie