Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Benzetacil, Benzathini benzylpenicillinum, 120000 j.m., ampułki

Wskazanie:

przewkekły stan zapalny tkanek, przewlekły obrzęk limfatyczny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD>46434.3749.2017.AK; 24.08.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego

go to zlecenie