Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena Zasadności wprowadzenia zmian zaproponowanych przez prof. Karinę Jahnz-Różyk w programach lekowych: "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D80 w tym D.80.0, D 80.1 D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81.9, D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D83 w tym:D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9, D 89.9)"; "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D.80.0, D 80.1 D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D81.9, D 82 w tym: D 82.0, D82.1, D82.3, D 82.8, D 82.9, D 83 w tym: D 83.0, D83.1, D 83.8, D 83.9, D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronizadą ludzką"

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.669.2017.2.PP IK:979692; 28.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 313/2017 do zlecenia 112/2017
(Dodano: 10.10.2017 r.)

go to zlecenie