Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dacepton, Apomorphini hydrochloridum hemihydricum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 5 fiol. 20 ml, EAN: 5909991247904 w ramach programu lekowego: Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona za pomocą apomorfiny podawanej w ciągłym wlewie podskórnym (ICD-10 G20)

Wskazanie:

zaawansowana choroba Parkinsona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.443.2017.12.MB; 31.08.2017

Postępowanie zawieszone pismem znak PLR.4600.443.2017.13.MS z dn. 15.11.2017 r.
Pismem znak PLR.4600.443.2017.15.MS podjęto postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 113/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 113/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 113/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 113/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 113/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 151/2017 do zlecenia 113/2017
  (Dodano: 14.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 84/2017 do zlecenia 113/2017
  (Dodano: 21.12.2017 r.)

  go to zlecenie