Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gilenya, fingolimodum, kapsułki twarde, 0,5 mg, 28 kaps., EAN 5909990856480 w programie lekowym: Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego"

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.709.2017.PB; 05.09.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 114/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 114/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 114/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 114/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 listopada 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.37.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Gilenya (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Mirosław Karawajczyk – Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do str. 101, Komentarz Agencji do wyników analizy progowej: Uwaga zasadna.
  Analitycy oszacowali cenę maksymalną wynikającą z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji na podstawie zapisów tejże ustawy, jako aktu nadrzędnego w stosunku do rozporządzenia ws. minimalnych wymagań.
  Uwaga do str. 116, Ocena modelu wnioskodawcy:
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 140/2017 do zlecenia 114/2017
  (Dodano: 24.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 77/2017 do zlecenia 114/2017
  (Dodano: 27.11.2017 r.)

  go to zlecenie